För att förenkla

Jag vil förenkla vår publicering så därför kommer jag att använda mig av digital publicering i fortsättningen. Det finns en byrå som sysslar just med digital publicering i Malung och jag tänker gå dit och se vad de har för förslag till lösningar för just mig. Jag vill ha en speciell stil och vill dessutom att den här digitala metoden ska göra att jag når ännu fler, inte färre. Jag vill veta hur de resonerar kring sådant och förklara för mig alla för och nackdelar med de olika metoderna. Jag vill dessutom veta vad det är för priser man pratar om när det gäller att låta dem göra den tjänsten. Jag måste ju tänka på min budget.